ZASTUPNIŠTVA

– Alergo testovi – Biocheck/Polycheck, Njemačka

– Autoimuni testovi – Orgentec, Njemačka

– Analiza elektrolita – Diamond, USA

– Brzi testovi – Veda Lab, Francuska; Artron, Kanada

– Centrifuge za laboratoriju – Hermle, Njemačka

– Eksterne laboratorijske kontrole i dijagnostika – Randox, Irska

– Gasne analize krvi – Eschweiler, Njemačka

– Hematologija – Sysmex, Japan

– Hemostaza – Technoclone, Austrija

– Hijaluronski fileri – Teoxane, Švajcarska

– Ispitivanje plućnih funkcija, spirometrija, body pletizmografija, difuzija – Ganshorn, Njemačka

– Kardiologija , urgentna medicina , intezivna njega – Schiller AG, Švajcarska

– Kese za krv – 

– Biohemijski analizatori – Biotecnica, Italija

– Krvne grupe i automatski sistemi – Diagast, Francuska

– Koagulacija – Behnk, Njemačka

– Mikrobiologija, antibiogram diskovi, podloge – Biomerieux, Francuska; MAST, Engleska

– Onkološka hirurgija – Sysmex oncology, Japan

– Oprema za transfuziju – Termofisher, USA; Evermed, Italija; LMB, Njemačka; Biomerieux, Francuska

– Point of care – EKF, Njemačka; Alere, Irska; Diaspect, Njemačka

– Pipete – PZ HTL, Poljska

– Serologija – Biomerieux, Francuska

– Sindromsko testiranje iz likvora, fecesa, pozitivne hemokulture, brisa – Biomerieux/BioFire, Francuska/USA

– Serumi – CE-immunodiagnostika, Njemačka; Diagast, Francuska

– Terapija hipotermije, hipertermije, moždanog i srčanog inzulta, dermatološki i stomatološki tretmani – EMCOOLS, Austrija

– Vakuum tube (vakutajneri) i igle – Greiner Bio One, Austrija

– Vizualizacija vena (infracrvene lampe) – Christie, USA; Greiner Bio One, Austrija