Broma Bel d.o.o.

Stručno predavanje o inovacijama kompanije Schiller AG

By: | Tags: | Comments: 0 | 26 Aprila, 2018

Poliklinika Eurofarm u saradnji sa kompanijama Schiller AG Švajcarska i Broma Bel d.o.o. Bosna i Hercegovina je 25. aprila u hotelu Hills u Sarajevu održala stručnu prezentaciju novih dijagnostičkih metoda iz oblasti kardiologije, a koje su dostupne u ovim poliklinikama.

Ovom prilikom predstavljenje su mogućnosti softvera Schiller HyperQ (inovativni pristup detekciji ishemijskih bolesti srčanog mišića prilikom stres testa-ergometrije i snimanja EKG u miru), kao i predstavljanje visokorezolutivnog EKG holter sistema (Medlog Darwin2). Pomenuti softver i uređaj kompanije Schiller AG su osim kardiologije primjenjivi u medicini rada, neuropsihijatriji, psihologiji i drugim granama medicine.

Sleep apnea, atrijalna fibrilacija kao i interakcija simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema su poremaćaji i dešavanja koje je do sada bilo teško pratiti i dijagnostifikovati, ali uz ovu inovativnu tehnologiju njihovo prepoznavanje je znatno olakšano.

Prezentaciju je ispred kompanije Schiller AG održao regionalni direktor Milan Krković, a kardiolog doc. dr Vesna Lozo je je podijelila svoja iskustva u dugogdišnjem korištenju ovih, kao i druge opreme ove švajcarske kompanije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompanija Broma Bel d.o.o. iz Banja Luke, kao ovlašteni predstavnik i distributer Schiller-a za teritoriju Bosne i Hercegovine je prošle godine Eurofarm poliklinike opremila ovom tehnologijom. Pored toga ostvaruju uspješnu saradnju i u drugim granama medicine kao što su pulmologija, medicina rada i laboratorijska dijagnostika.